Informacje na temat zawartości naszego portalu
Strona główna
Kontakt
Wydawca

Informacje na temat zawartości naszego portalu

Portal 1001-map.pl oferuje przedsiębiorcom, po odpowiednim uzgodnieniach poczynionych z nami tzn. firmą Geoplan sp. z o.o. możliwość publicznej prezentacji Państwa przedsiębiorstwa w Internecie, czy to poprzez ogłoszenia reklamowe, czy też poprzez ukształtowanie własnego profilu przedsiębiorstwa, łącznie z zamieszczaniem własnych artykułów bądź innych treści (fotografie, filmy video, itp.). Treści zamieszczane w profilach przedsiębiorstwa pochodzą bezpośrednio od przedsiębiorstw. Profile przedsiębiorstwa są odpowiednio oznaczone i zawsze wskazują oferenta bądź oznaczenie oferenta. W tym celu udostępniamy jedynie platformę oraz miejsce w pamięci. Ponadto oferujemy miastom, okręgom i gminom możliwość zaprezentowania swoich instytucji.

Poprzez nasz portal i nasze funkcje wyszukiwania strony trzecie mogą wyszukiwać przedsiębiorstwa należące do określonej branży i / lub posiadające siedzibę w danym regionie, a poprzez kliknięcie oznaczenia danej miejscowości- otrzymać dostęp do naszych map cyfrowych oraz bezpośredni podgląd usytuowania danego przedsiębiorstwa. Również osoby odwiedzające strony internetowe mogą sprawdzić przez otwarcie naszych map, które firmy znajdują się w odległości X metrów od określonego miejsca, jakie formy spędzania wolnego czasu są tam oferowane, itp.

Możliwości reagowania na przypadki ewentualnych naruszeń prawa:

Jeżeli stwierdzą Państwo, że treść któregokolwiek profilu przedsiębiorstwa narusza Państwa prawa, to mogą to Państwo zgłosić temu przedsiębiorstwu poprzez link „wyślij zapytanie” lub bezpośrednio nam - poprzez ten sam link. Skontaktujemy się z tym przedsiębiorstwem i przekażemy Państwu informację zwrotną w tej sprawie.

Nasze własne treści:

Pochodzące od nas, względnie umieszczane na nasze zlecenie, części naszej strony internetowej oraz zamieszczane w niej treści chronione prawem autorskim, np. plany miast, mapy, mogą być wykorzystywane tylko za naszą zgodą lub w ramach dopuszczalnych prawem, które w szczególności zostały określone w ustawie o prawie autorskim.

Publiczne udostępnianie ze strony internetowej chronionych prawem autorskim dzieł lub ich części nie oznacza zgody na ich wykorzystanie w sposób wykraczający poza uprawnienia ustawowe. Jest to możliwe dopiero po dokonaniu odpowiedniego uzgodnienia.

Dopuszczalne jest włączenie linku do naszej strony internetowej i w ten sposób umożliwienie osobom odwiedzającym Państwa stronę internetową szybki wgląd do ustalonych przez nas wycinków map.

Nasze marki oraz znaki przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane tylko za naszą zgodą lub w dopuszczonych prawem ramach, które określone są w szczególności w ustawie o znakach. My, tzn. firma Geoplan sp.z o.o. ponosimy odpowiedzialność, w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, za zamieszczone na tej stronie internetowej treści własne. Zamieściliśmy te treści z zachowaniem staranności i będziemy je, w razie potrzeby, aktualizować. Niemniej jednak nie jest wykluczone, że mogły przy tym wystąpić błędy, np. brak potrzebnych / użytecznych danych lub ich nieaktualność, w szczególności chodzi tu o informacje podane na planach miast (nazwa ulicy, przebieg ulicy itp.).